česky  English   
- Vytisknout tuto stránku TISK STRÁNKY -

RoHS - popis a řešení

RoHS / ELV / WEEE

Co je RoHS?

RoHS (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je direktiva zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí 27. ledna 2003. Tato direktiva s označením 2002/95/EC vstoupila v platnost 1. července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek:

  • Kadmium (Cd) - limit 0,01%
  • Rtuť (Hg) - limit 0,1%
  • Olovo (Pb) - limit 0,1%
  • Šestimocný chróm (Cr6+) - limit 0,1%
  • Polybromované bifenyly (PBB) - limit 0,1%
  • Polybromované difenylethery (PBDE) - limit 0,1%

Používání zařízení obsahující uvedené těžké kovy a retardanty hoření (PBB, PBDE) nad určený limit je direktivou zakázáno. Direktiva stanovuje jisté výjimky pro některá zařízení z důvodu nutnosti použití zakázaných látek při technologických postupech výroby.

Kdo je zodpovědný?

Výrobce zařízení má zajistit, že jeho produkty neobsahují šest zakázaných složek. Směrnice neupravuje výrobu jednotlivých komponent a náhradních dílů. Výrobce tedy musí sám zajistit, aby žádná z komponent jeho produktu neobsahovala zakázané složky.

"Výrobcem" se rozumí jakákoli osoba, která, bez ohledu na způsob prodeje, včetně komunikačních prostředků na:

  1. vyrábí a prodává pod svou vlastní značkou elektrická a elektronická zařízení;
  2. dále prodává pod svou vlastní značkou elektrická a elektronická zařízení vyrobená jinými dodavateli;
  3. prodejce přitom není považován za výrobce, jestliže se značka výrobce objevuje na zařízení, jak je uvedeno v pododstavci i), nebo dováží nebo vyváží elektrická a elektronická zařízení na profesionální bázi do členského státu.

Výjimky

Pro podrobný seznam výjimek nás prosím kontaktujte.

Řešení RoHS

Efektivní řešení směrnice RoHS představuje spektrometr ALPHA. Pracovní skupina IEC ACEA sdružující přední světové výrobce vyvinula celosvětově uznávanou metodiku screeningu a validací dle směrnice RoHS. Ruční rentgenový spektrometr ALPHA je pro tyto kontroly primárním doporučovaným nástrojem. Ve většině případů nevyžaduje přípravu vzorku. Metoda ED-XRF je nedestruktivní.

Při analýzách a screeningu se spektrometrem ALPHA má podnik deklarovatelnou jistotu, že VŠECHNY materiály a komponenty na vstupu i výstupu podniku jsou RoHS compliant, tzn. že vyhovují požadavkům směrnice RoHS. Se spektrometrem ALPHA lze snadno a rychle prokázat dodavatelům, odběratelům, auditorům a státním institucím, zda materiál vyhovuje požadavkům směrnice RoHS.

Ověřené doporučení je s ohledem na výše uvedené skutečnosti následující: vybavit se zavčas ručním rentgenovým spektrometrem ALPHA nebo spektrometrem Hawk-i a zamezit tak vzniku penalizací, ztrát a souvisejících problémů. U směrnice RoHS platí dvojnásob: „Důvěřuj, ale prověřuj!“. Návratnost investice do spektrometru lze snadno vyčíslit při spočítání možných penalizací a dalších finančních dopadů při dodání materiálu nebo výrobku nevyhovujícího směrnici RoHS. Pro podniky a instituce představuje nákup spektrometru efektivní komplexní řešení problematiky RoHS.

 

- Vytisknout tuto stránku TISK STRÁNKY - Nahoru

Úvod | O dodavateli spektrometrů | BELEC | Bruker-Quantron | LEEMAN Labs | Xenemetrix | Innov-X Systems |
Dotazník - ceník na vyžádání i pro ruční spektrometr ceník | Support | Kontakty
BAS Rudice spol. s r.o., Obchodní a servisní středisko, U Vodárny 1, 678 01 Blansko
tel/fax.: +420 541 126 090, e-mail: bas@bas.cz