česky  English   
- Vytisknout tuto stránku TISK STRÁNKY -
EX-3600

EX-3600 SDD

Nový EDXRF spektrometr
Univerzální nadčasové provedení

Specifikace spektrometru

Základními parametry, na které byl kladen důraz při vývoji nového spektrometru EX-3600, byly pružnost citlivost a jednoduchá obsluha. Protože se během životnosti spektrometru mohou několikrát změnit analytické požadavky na přístroj, bylo při vývoji pamatováno na přizpůsobivost spektrometru nově vzniklým požadavkům. Jako příklad lze uvést možnost jednoduché úpravy spektrometru EX-3600 na laboratorní spektrometr EX-6600 s možností primárního i sekundárního buzení vzorků. Buzení jedním sekundárním terčíkem je obsaženo již v základním Pokud se u uživatele spektrometru EX-3600 objeví požadavky na jeho přestavbu, lze vše provést přímo u zákazníka.

Optický systém spektrometru s přímým buzením vzorku má díky novému uspořádání vysokou světelnost. Ve spektrometru je použit SDD detektor s vysokým rozlišením, který je elektricky chlazený. Spektrometr EX-3600 reprezentuje nejvyšší úroveň technologie mezi energodisperzními rentgenfluorescenčními spektrometry. Spektrometr EX-3600 od firmy Xenemetrix je schopen snadno a rychle stanovit prvky od fluoru (F) až po uran (U) v koncentracích od jednotek ppm do 100% v různých typech materiálů (slitiny, pevné vzorky, kapaliny, prášky, strusky). Stejně tak je schopen měřit tloušťku a chemické složení tenkých vrstev. Bez ohledu na to, zda potřebujete provádět kvalitativní, semikvantitativní nebo přesnou kvantitativní analýzu, spektrometr EX-3600 Vám vždy poskytne to správné řešení. Všechny tyto vynikající technické vlastnosti může díky ovládacímu programu ExWin využívat i obsluha bez detailních technických znalostí.

Znamenitá konstrukce

Buzení vzorku zajišťuje nová rentgenka s čelním okénkem, kterou používají výhradně spektrometry Xenemetrix. Jedinečné uspořádání rentgenky s čelně umístěnou anodou společně se zdokonaleným optickým systémem umožňují velice těsné uspořádání rentgenky, vzorku a detektoru. Výsledkem tohoto uspořádání jsou minimální ztráty energie při excitaci vzorku. Tím dojde k výraznému zvýšení citlivosti ve srovnání s klasickými systémy. Zdokonalené uspořádání žhavících obvodů uvnitř rentgenky výrazně prodloužilo její životnost ve srovnání se starším typem rentgenky s bočním okénkem. Na rozdíl od klasických rentgenek udrží rentgenka s uspořádáním firmy Xenemetrix spektrální čistotu po celou dobu její životnosti, protože beryliové okénko rentgenky je spojeno s potenciálem země. Spojením všeho vznikl výjimečný produkt, který bude vynikajících parametrů dosahovat nejen dnes, ale stejně tak i v budoucnu. Firma Xenemetrix je světově vedoucí firmou ve vývoji, konstrukci a výrobě nejmodernějších analytických systémů.

Základní charakteristika

EX-3600 je rentgenfluorescenční energodisperzní spektrometr s přímým buzením vzorku a těsným uspořádáním budícího systému. Provádí rychlou nedestruktivní mnohaprvkovou analýzu prvků od sodíku (Na) až po uran (U) v širokém koncentračním rozsahu od jednotek ppm do 100%. Je konstrukčně přizpůsoben pro analýzu širokého sortimentu typů materiálu a jejich skupenství. Pomocí spektrometru lze analyzovat homogenní nízkoviskózní materiály stejně dobře, jako pevné vzorky, strusky, prášky, pasty a tenké vrstvy.

Systém buzení vzorku

Olejem chlazená rentgenka s čelním okénkem a čelní anodou o výkonu 50 W a maximálním napětím 50 kV. Programově řízený polovodičový zdroj dodávající napětí od 3kV do 50kV s nastavitelným krokem 1 kV a proudem 10-4000 µA v krocích 1 µA. Beryliové okénko o síle 0,125 mm. Anoda je standardně vyrobena z Rh s možností dodávky anody z Mo, W, Pt nebo Cr. Osm programově ovládaných filtrů (prázdný, kolimátor 1 mm, Ti, Fe, Cu, Rh, Mo a Sn). Jako filtry lze dodat i jiné materiály o různých tloušťkách.

Systém detekce záření

Elektricky chlazený SDD detektor s beryliovým okénkem. Signály z detektoru jsou snímány pulzním procesorem s digitální korekcí nuly a třemi programově volitelnými časovými konstantami. 16 bitový AD převodník s 4096 kanálovým analyzátorem.

Automatický zásobník vzorků

Počítačem řízený zásobník na 10 vzorků o maximálním průměru 42 mm. Systém lze dodat se zásobníkem na 20 vzorků o maximálním průměru 25 mm. Automatický zásobník lze vyjmout a měřit vzorky o maximálním průměru 25 cm a maximální výšce 5 cm.

Počítač a obslužný program

Moderní počítač typu Pentium a operační systém MS Windows. Barevná inkoustová tiskárna.

Obslužný program ExWin pro provádění kvalitativní a kvantitativní analýzy vzorků. Program NBS-GSC a SLFP pro analýzu neznámých vzorků bez použití standardů.

Volitelné vybavení

  • Speciální SDD detektor s okénkem ze speciálního organického materiálu pro měření lehkých prvků. Rozšíří se tím rozsah analyzovaných prvků směrem dolů až k fluoru (F).
  • Sample spinner - zařízení otáčející vzorkem v průběhu analýzy.
  • Elektronicky ovládané vakuování a proplachování vzorkové komory héliem.

Ostatní parametry

Napájení Rozměry Hmotnost
115 nebo 230 V (12 nebo 6 A), 50/60 Hz bez obalu : 84 x 57 x 102 cm
s obalem : 95 x 100 x 130 cm
180 kg
230 kg

 

- Vytisknout tuto stránku TISK STRÁNKY - Nahoru

Úvod | O dodavateli spektrometrů | BELEC | Bruker-Quantron | LEEMAN Labs | Xenemetrix | Innov-X Systems |
Dotazník - ceník na vyžádání i pro ruční spektrometr ceník | Support | Kontakty
BAS Rudice spol. s r.o., Obchodní a servisní středisko, U Vodárny 1, 678 01 Blansko
tel/fax.: +420 541 126 090, e-mail: bas@bas.cz