česky  English   
- Vytisknout tuto stránku TISK STRÁNKY -

ICP SPEKTROMETR PROFILE

ICP SPEKTROMETR PROFILE

Profile představuje zcela nový přístup v konstrukci ICP spektrometru. Celý systém je natolik dokonalý, že měření je velmi rychlé, spolehlivé a obsluha jednoduchá. Tento přístroj se stává opravdovým pomocníkem v laboratoři a vždy vyřeší Vaše analytické úkoly související s danou aplikací.

Firma Leeman Labs v novém přístroji PROFILE zohlednila veškeré nejnovější požadavky na OES. Uživatel se tak může plně soustředit na svůj analytický úkol a nerozptyluje se zvláštnostmi přístroje a dlouhou dobou měření.

PROFILE je vysoce univerzální ICP spektrometr, který se svou modulární konstrukcí přizpůsobí v praxi každé aplikaci a navíc splní i požadavky na vysokou průchodnost vzorků.

Potřebujete flexibilitu?

Pak Vaše správná volba je optický systém umožňující měření libovolného prvku na kterékoli jeho vlnové délce. Patentovaný optický systém DRE (Direct Reading Echelle) využívá Echelle optický sytém. Všechny komponenty optického systému jsou pevné (fixní), takže výsledkem je stabilní velkoplošné spektrum s velmi vysokým rozlišením spektrálních čar. Detektor velmi rychle a spolehlivě měří přímo na pících měřených vlnových délek (on-peak). Zcela odpadá rutina pro vyhledávání píků (peak search), která je nezbytná u konvenčních systémů. Tento systém poskytuje velmi spolehlivé výsledky i při měření stopových koncentrací v komplexních matricích. Rychlost měření je 3x vyšší oproti konvenčním sekvenčním systémům s vyhledáváním píků.

V porovnání se sekvenčními ICP spektrometry využívajícími polovodičové detektory je PROFILE až 4x rychlejší, vykazuje podstatně méně interferencí a má vyšší citlivost.

Potřebujete vysokou průchodnost vzorků?

Pak řešením pro Vás je provedení PROFILE HT/HP (High Troughput/High Performance). Jedná se o simultánní ICP spektrometr využívající stejný optický systém jako předchozí sekvenční provedení pouze s tím rozdílem, že na výstupu jsou osazeny příslušné detektory/fotonásobiče pro každý analytický kanál dle specifikace konkrétního zákazníka. Tento systém dokáže analyzovat až 2 vzorky/1 minutu a má vynikající dlouhodobou stabilitu. S rezervou splní požadavky každého zákazníka a zajistí maximální produktivitu měření.

Jestliže požadujete jak flexibilitu, tak i vysokou průchodnost vzorků je pro Vás určeno provedení PROFILE-C, které je kombinací obou předcházejících provedení. Protože optické systémy jsou identické, nejedná se o žádný kompromis. Přesnost a detekční limity zůstávají shodné jako pro samostatné systémy.

V případě, že se Vaše analytické požadavky během doby změní, může být Váš systém vždy "upgradeován", aby splnil Vaše nové požadavky. Tzn. sekvenční na simultánní nebo kombinovaný a simultánní na kombinovaný.

Optický systém DRE (Direct Reading Echelle)

Optický systém DRE (Direct Reading Echelle)

Stanovení koncentrací prvků v ICP spektrometru je založeno na měření intenzity světla na diskrétních vlnových délkách příslušejících těmto prvkům. Indukčně vázaná plazma je vysokoteplotní budící zdroj a emituje tisíce vlnových délek. Výsledkem je komplexní spektrum. Úkolem optického sytému je pak z tohoto spektra získat veškeré potřebné informace o měřených prvcích. Nejlépe je k tomuto účelu vhodný Echelle optický sytém s dostatečně velkým výstupním formátem, který zajistí vysoké rozlišení a disperzi.

Echelle optika nejlépe rozloží spektrum a separuje jednotlivé vlnové délky v prostoru detektoru, čímž minimalizuje interference a jejich následné korekce. Tomuto parametru říkáme disperze. Echelle optický systém také zaručuje vynikající rozlišení - tj. schopnost rozlišit dvě blízké sousední vlnové délky bez jakéhokoli omezení průchodu světla na detektor (jinými slovy bez zužování vstupní štěrbiny). Výsledkem je, že optický systém DRE (Echelle spektrometr s přímým čtením na vlnových délkách) spektrometru PROFILE poskytuje současně vysoké rozlišení a nízké detekční limity bez kompromisů. Toto je nemožné pro konvenční spektrometry a Echelle spektrometry s polovodičovými detektory.

Srovnání přímého čtení na vlnových délkách (On Peak) s metodou vyhledávání píků (Peak Search)

Konvenční sekvenční ICP spektrometry využívají rotaci mřížky ke snímání spektra. Vzhledem k nepřesnostem a mechanickým vůlím převodových mechanizmů, je nezbytné měřený pík oskenovat a za pomoci matematické rutiny určit jeho maximum. Tato metoda je spolehlivá jen v případech, kdy ve skenovacím okně je jen jeden samostatný pík, jehož intenzita je min. 5x vyšší než je úroveň pozadí. Jakmile jsou koncentrace prvků velmi nízké nebo se jedná o komplexní matrici, tato metoda selhává a dochází k chybné identifikaci píku.

Oproti tomu u systému DRE s přímým čtením na měřených vlnových délkách firmy Leeman Labs detektor vždy měří přesně na maximumu píku měřené vlnové délky. Nikdy nemůže dojít k chybné identifikaci píku. PROFILE se tedy navenek chová jako flexibilní sekvenční ICP spektrometr s přesností a stabilitou simultánního.

DRE systém měření přímo na vlnových délkách má následující výhody oproti systému s vyhledáváním píků.
  • přesně najede na měřený pík i v případě, že v blízkosti je jiný rušivý pík o vyšší intenzitě. Systém s vyhledáváním píků najíždí vždy na pík s nejvyšší intenzitou, který nemusí být ten správný.
  • přesně měří píky nízkých koncentrací blízkých úrovni pozadí. Systém s vyhledáváním píků využívá v těchto případech předdefinovaný algoritmus, který ne vždy identifikuje správný pík.
  • ICP spektrometr s přímým čtením na vlnových délkách je 3x rychlejší než spektrometr s vyhledáváním píků.

Axiální nebo radiální snímání nebo sytém Dual View (DV)

Konstrukce systému DRE má ideální uspořádání pro radiální i axiální snímání plazmy a zejména pro systém Dual View (DV), který umožňuje kombinaci obou snímání. Vzhledem k malému počtu optických komponentů je útlum světla průchodem optikou minimální a tím detekční limity zůstávají velmi nízké.

Radiální snímání je výhodné zejména při měření organických roztoků (olejů), kdy plazma je velmi robustní.

Výhoda axiálního snímání je zvláště při měření stopových a ultrastopových koncentrací, neboť detekční limity jsou v průměru 10x lepší než u radiálního snímání. Tímto se v posledních letech značně rozšířily aplikační možnosti ICP spektrometrů.

Systém DV firmy Leeman Labs pak umožňuje kombinaci radiálního a axiálního snímání současně v jedné analytické úloze. Systém DV tak umožňuje analyzovat velmi široké spektrum vzorků od ultrastopové analýzy až po analýzu majoritních prvků bez postupného ředění vzorku.

ICP spektrometr PROFILE kombinuje široké analytické možnosti s vynikajícími parametry v přístroji s jednoduchou a příjemnou obsluhou.

Systém pro zavádění vzorků - Auto Align Torch System

Zaváděcí systém je místo, kde nejčastěji může nastat chyba při obsluze ICP spektrometru zvláště pak při výměně hořáku nebo zmlžovací komory. Tyto problémy zcela eliminuje nový systém pro zavádění vzorků firmy Leeman Labs. Tento systém zaručuje zcela přesně a reprodukovatelně vyměňovat hořák včetně zmlžovací komory. Výsledkem je, že nezávisle na obsluze jsou vždy generovány velmi přesné a reprodukovatelné výsledky. Uživatelé spektrometrů PROFILE mají široký výběr z jednotlivých typů zaváděcích systémů. K dispozici jsou zmlžovací komory Scott-Spray, cyklonické a komory odolné HF, hořáky pro vodné nebo organické roztoky i odolné HF.

Generátor

Generátor je napájen zcela novým zdrojem u kterého byla použita nová technologie PFC (Power Factor Correction) zajišťující velmi vysokou účinnost a stabilitu. Spektrometr nevyžaduje napájení přes nákladné stabilizátory. Stabilizace parametrů po zapnutí je velmi krátká a spektrometr dosahuje vysokou analytickou spolehlivost.

Tento vysoce spolehlivý generátor využívá volně běžící oscilátor s frekvencí 40,68 MHz. Generátor je zabudován uvnitř spektrometru, takže PROFILE nezabírá místo v laboratoři a celý spektrometr má kompaktní design a velmi malé rozměry.

Software

Nový software WinICP zahrnuje veškeré požadavky obsluhy. Umožňuje snadno a efektivně ovládat celý analytický proces od vývoje nových analytických metod až po generaci výstupních protokolů. Software je velmi názorný a logicky uspořádaný a umožňuje tak velmi efektivní práci. Je vhodný jak pro rutinní analýzy, tak i pro vědecké účely. Veškeré parametry jako průtoky plynů, výstupní výkon včetně automatického zážehu plazmy jsou řízeny počítačem. Začátečníkům velmi napomůže audiovisuální HELP systém, který je standardní součástí programu. Software dále zahrnuje program pro semikvantitativní analýzu až 72 prvků.

 


Pro více informací a cenovou nabídku nás prosím kontaktujte, popř. využijte našeho dotazníku

 

- Vytisknout tuto stránku TISK STRÁNKY - Nahoru

Úvod | O dodavateli spektrometrů | BELEC | Bruker-Quantron | LEEMAN Labs | Xenemetrix | Innov-X Systems |
Dotazník - ceník na vyžádání i pro ruční spektrometr ceník | Support | Kontakty
BAS Rudice spol. s r.o., Obchodní a servisní středisko, U Vodárny 1, 678 01 Blansko
tel/fax.: +420 541 126 090, e-mail: bas@bas.cz