Vytištěno ze stránky https://www.bas.cz/bruker-quantron/elementarni_analyzator_o_n_h_g8_galileo_bruker.php

Elementární analyzátor G8 GALILEO

Vysoce výkonný, robustní a vysoce citlivý i pro nízké obsahy ONH.

High-end analyzátor G8 GALILEO je navržen pro automatické a přesné stanovení kyslíku, dusíku a vodíku v pevných materiálech. Analyzátor pracuje na principu fúze vzorku v proudu inertního plynu - IGF (Inert Gas Fusion).

Díky vysokému výkonu je G8 GALILEO schopný stanovit O,N,H v železných a neželezných slitinách, ale také v těžko tavitelných či žáruvzdorných materiálech. Běžně jsou na tomto analyzátoru měřeny i kovy ve formě prášku pro 3D tisk - aditivní metalurgii.

Přístroj se vyrábí v řadě provedení, přičemž je možné přístroj vybavit tak, aby s vysokou citlivostí analyzoval jak stopová množství O,N,H tak současně i koncentrace O v úrovni procent (hmotnostní %). Je rovněž možné volitelně přidat MS detektor pro analýzu obsahu Ar v práškovém kovu = kontrola kvality produktů pro 3D tisk.Potřebujete více informací o produktu?

 • zjistit cenu
 • +420 541 126 090

další produkty v kategorii Elementární analyzátory

podrobný popis produktu G8 GALILEO ONH

Pracovní princip

IGF je někdy rovněž označována jako (GFA - gas fusion analysis), což je analogický název, podobně jako (ME - Melt extraction). Všechny tyto jmenovatele mají společný princip: přesně zvážený vzorek se nechá spadnout do rozžhaveného grafitového kelímku, v inertním plynu se roztaví a analyzují se uvolněné plyny. Kyslík reaguje s grafitem za vzniku oxidu uhelnatého, CO, nebo uhličitého CO2. Dusík a vodík se uvolní v elementární podobě N2), H2. Vzniklé plyny jsou vedeny do detekčního systému, kde jsou za pomocí TCD a NDIR detektorů přesně stanovena jejich množství a na základě znalosti hmotnosti vzorku přesně stanoven absolutní obsah prvků O,N,H v analyzovaném vzorku.

Tento unikátní elementární analyzátor využívá vysoce selektivních NDIR detektorů a termálně konduktivních cel (TCD - Thermal Condictivity Detektor - teplotně vodivostní detektor). Splňuje požadavky metod uznaných organizacemi ASTM a ISO. Velmi dobře se hodí pro analýzy reaktivních kovů a kovů s vysokým bodem tání jako např. Ti, Ta, Zr, Nb a jejich slitin, tak i dalších běžných kovů, slitin kovů a neželezných kovů. Volitelný systém automatického čištění minimalizuje potřebu ručního čištění pece mezi analýzami. Přístroj je dostupný v následujících verzích:

 • GALILEO ONH
 • GALILEO ON
 • GALILEO OH
 • GALILEO NH
 • GALILEO O
 • GALILEO N
 • GALILEO H

 

Možnosti analyzátoru

Analyzátor G8 GALILEO lze kombinovat s externí infračervenou pecí. V této kombinaci je pak G8 GALILEO schopné přesně stanovit difúzní vodík v mnoha typech materiálů, například i ve svarech a to přesně dle norem ISO 3690 a AWS4 4.3 stejně tak jako ve vysokopevnostních ocelích.

Dále lze ONH analyzátor G8 GALILEO použít v zapojení s hmotnostním spektrometrem, který významně zvyšuje citlivost přístroje a zlepšuje detekční limit. Toto zapojení je používáno k určení ultra nízkých obsahů vodíku, například ve vysokopevnostních ocelích. Tato metoda se nazývá TDMS (Thermal Desoprtion Mass Spectrometry) a zlepšuje detekční limit o více než jeden řád ve srovnání s TCD.

Software

Spolu s analyzátorem je dodáváno ovládací PC pracující s operačním systémem MS Windows (vždy nejnovější generace) a ovládacím softwarem, který je názorný a jednoduchý na obsluhu. Díky propracovanosti ovládacího programu lze řadu úkonů provádět snadno a rychle. Ovládací program je vhodný jak pro účely rutinních sériových analýz, tak pro účely vývojové a výzkumné.

Výhody řešení

 • Programovatelná teplota elektrody v peci, bezkontaktní snímání teploty a přesná real-time kontrola procesu tavení.
 • Snadná softwarově řízená změna ze simultánního stanovení ON na stanovení H.
 • Vysoce stabilní detekční systém s NDIR detektorem pro stanovení CO a teplotně vodivostním detektorem (TCD) pro N2 a H2.
 • Volitelný automatický systém čištění pece.
 • Volitelná kalibrace plynem.

Výběr z podporovaných metod pro G8 GALILEO a G4 ICARUS:

ASTM E1019Standard Test Methods for Determination of Carbon, Sulfur, Nitrogen, and Oxygen in Steel, Iron, Nickel, and Cobalt Alloys by Various Combustion and Fusion Techniques
ASTM E1409Standard Test Method for Determination of Oxygen and Nitrogen in Titanium and Titanium Alloys by the Inert Gas Fusion Technique
ASTM E1447Standard Test Method for Determination of Hydrogen in Titanium and Titanium Alloys by the Inert Gas Fusion Thermal Conductivity/Infrared Detection Method
ASTM E1569Standard Test Method for Determination of Oxygen in Tantalum Powder by Inert Gas Fusion Technique
ASTM E1587Standard Test Methods for Chemical Analysis of Refined Nickel
ASTM E1915Standard Test Methods for Analysis of Metal Bearing Ores and Related Materials for Carbon, Sulfur, and Acid Base Characteristics
ASTM E1941Standard Test Method for Determination of Carbon in Refractory and Reactive Metals and Their Alloys by Combustion Analysis
ASTM E2575Standard Test Method for Determination of Oxygen in Copper and Copper Alloys
ISO 4689-3Iron ores -- Determination of sulfur content -- Part 3: Combustion/infrared method
ISO 4935Steel and iron -- Determination of sulfur content -- Infrared absorption method after combustion in an induction furnace
ISO 7524Nickel, ferronickel and nickel alloys -- Determination of carbon content -- Infra-red absorption method after induction furnace combustion
ISO 7526Nickel, ferronickel and nickel alloys -- Determination of sulfur content -- Infra-red absorption method after induction furnace combustion
ISO 9556Steel and iron -- Determination of total carbon content -- Infrared absorption method after combustion in an induction furnace
ISO 10694Soil quality -- Determination of organic and total carbon after dry combustion
ISO 10719Steel and iron -- Determination of non-combined carbon content -- Infrared absorption method after combustion in an induction furnace
ISO 10720Steel and iron -- Determination of nitrogen content -- Thermal conductimetric method after fusion in a current of inert gas
ISO 13902Steel and iron -- Determination of high sulfur content -- Infrared absorption method after combustion in an induction furnace
ISO 15349-2Unalloyed steel -- Determination of low carbon content -- Part 2: Infrared absorption method after combustion in an induction furnace (with preheating)
ISO 15350Steel and iron -- Determination of total carbon and sulfur content -- Infrared absorption method after combustion in an induction furnace (routine method)
ISO 15351Steel and iron -- Determination of nitrogen content -- Thermal conductimetric method after fusion in a current of inert gas (Routine method)
ISO 17053Steel and iron -- Determination of oxygen -- Infrared method after fusion under inert gas
ISO 22963Titanium and titanium alloys -- Determination of oxygen -- Infrared method after fusion under inert gas
ASTM E 1937-97Standard Test Method for Determination of Nitrogen in Titanium and Titanium Alloys by the Inert Gas Fusion Technique
ASTM C 1494-01Standard Test Methods for Determination of Mass Fraction of Carbon, Nitrogen, and Oxygen in Silicon Nitride Powder
ASTM E 2792-11Standard Test Method for Determination of Hydrogen in Aluminum and Aluminum Alloys by Inert Gas Fusion
ČSN EN 10276-1,ČSN EN 10276-2Chemical analysis of ferrous materials - Determination of oxygen in steel and iron. Chemický rozbor materiálů na bázi železa - Stanovení kyslíku v oceli a železe
ČSN 42 0644Nickel and low alloyed nickel alloys. Determination of the oxygen content. Chemický rozbor neželezných kovů a slitin NIKL A NÍZKOLEGOVANÉ SLITINY NIKLU Stanovení obsahu kyslíku
ČSN 42 0621-35Copper. Determination of oxygen. Chemický rozbor neželezných kovů a slitin - MĚĎ Stanovení obsahu kyslíku
ČSN 42 0540Chemical analysis of technical iron. Determination of the oxygen content in steel. Chemický rozbor technického železa STANOVENÍ KYSLÍKU V OCELI
ČSN 42 0529Chemical analysis of technical iron. Determination of the hydrogen content in steel. Chemický rozbor technického železa STANOVENÍ VODÍKU V OCELI. Stanovení obsahu vodíku termální konduktometrickou metodou po natavení v inertním plynu
ČSN EN ISO 15350Stanovení celkového obsahu uhlíku a síry metodou infračervené absorpce po spálení v indukční peci
ČSN EN ISO 15351Ocel a železo – Stanovení obsahu dusíku – Teplotně vodivostní metoda po roztavení v inertním plynu (Běžná metoda)

PROSPEKTY KE STAŽENÍ:

Máte zájem? Najdeme nejvýhodnější řešení přímo pro vás
Zjistit cenu
Vytištěno ze stránky https://www.bas.cz/bruker-quantron/elementarni_analyzator_o_n_h_g8_galileo_bruker.php