Vytištěno ze stránky https://www.bas.cz/xenemetrix/laboratorni-ed-xrf-x-6600.php

Laboratorní ED-XRF spektrometr EX-6600 SDD WAG

se sekundárními terčíky.

Pokud je nutné sledovat obsahy prvků v blízkosti jejich detekčních limitů a současně prvky majoritní, je energodisperzní spektrometr EX-6600 WAG bezkonkurenčním přístrojem, který splní veškeré požadavky bez ohledu na to, jedná-li se o provozní kontrolu, nebo výzkumně-vývojové práce. Spektrometr EX-6600 vyniká svojí stabilitou, přesností, analytickou výkonností, kvalitou provedení a v neposlední řadě jednoduchostí obsluhy a nízkými provozními náklady.Potřebujete více informací o produktu?

  • zjistit cenu
  • +420 541 126 090

další produkty v kategorii rentgenové spektrometry

podrobný popis produktu

Maximální výkon bez jakýchkoliv kompromisů

Dramatického zvýšení citlivosti a selektivity u univerzálního laboratorního spektrometru EX-6600 je dosaženo použitím sekundárního buzení vzorku pomocí monochromatického záření z terčíků (polarizace). Tento provozní režim provádí rychlé stanovení stopových koncentrací prvků i ve složitých matricích, kterými jsou např. slitiny, plasty, skla a vzduchové filtry. V režimu sekundárního buzení vzorku je záření z rentgenky zaostřeno na sekundární terčík, který emituje monochromatické záření odpovídající materiálu, z kterého je terčík vyroben. Toto monochromatické záření je potom využito pro excitaci vlastního vzorku. Vhodným výběrem použitého terčíku, lze dosáhnou výrazného zlepšení poměru signál/pozadí a tím zvýšit citlivost. K dispozici je 8 tečíků a je tak zajištěna bezkompromisní excitace všech energií od F až po U. Tento systém buzení v kombinaci s technologií WAG a SDD detektorem je z hlediska výkonnosti, citlivosti a analytických parametrů bezkonkurenční. Sekundární excitaci vzorku lze s výhodou využít pro selektivní excitaci stopových prvků, které interferují s jinými prvky o vysoké koncentraci. Touto metodou dosáhneme přesných stanovení ve vzorcích, které by nebylo možno na jiných ED-XRF spektrometrech analyzovat.

Výkon a řízení

Spektrometr EX-6600 je prvním energodisperzním spektrometrem, který bez jakýchkoli ústupků poskytuje citlivost a rychlost WD-XRF za zlomek jejich ceny. Tento laboratorní spektrometr obsahuje optický systém WAG® (Wide Angel Geometry), jedinou speciální rentgenku s čelním okénkem a čelní Rh anodou, osm počítačem řízených filtrů, osm sekundárních terčíků a nejnovější verzi obslužného programu NeXt. Konstrukce WAG® optického systému umožňuje současné použití primární i sekundární excitace vzorků bez pohyblivých částí v optickém systému! V celém optickém systému jsou pohyblivé pouze zásobníky vzorků a terčíků. Rentgenka i detektor jsou pevně fixovány ve svých polohách. Tím je zajištěna maximální spolehlivost a opakovatelnost prováděných měření. Další zvýšení spolehlivosti a opakovatelnosti měření je dosaženo mechanikou izolací vzorkové komory a bloku detektoru od ostatních částí spektrometru. Nedochází tak k přenosu vibrací ze spektrometru do optického systému. Součástí spektrometru je automatické ovládání atmosféry ve vzorkové komoře (vzduch, helium, vakuum), automatický 10 nebo 20 polohový zásobník na vzorky, program pro bezstandardní analýzu vzorků.

Základní charakteristika

EX-6600 je rentgenfluorescenční energodisperzní spektrometr s možností přímého i sekundárního buzení vzorků a WAG uspořádáním optického systému. Provádí rychlou nedestruktivní mnohaprvkovou analýzu prvků od fluoru (F) až po uran (U) v širokém koncentračním rozsahu od desetin ppm do 100%. Je konstrukčně přizpůsoben pro analýzu širokého sortimentu typů materiálu a jejich skupenství. Lze jím analyzovat homogenní nízkoviskózní materiály stejně dobře, jako pevné vzorky, strusky, prášky, pasty a tenké vrstvy.

Systém buzení vzorku

Olejem chlazená rentgenka s čelním okénkem a čelní anodou o výkonu 300 W a maximálním napětí 60 kV. Programově řízený polovodičový zdroj dodávající napětí od 3kV do 60kV s nastavitelným krokem 1 kV a proudem 10-6700 µA v krocích 1 µA. Anoda je standardně vyrobena z Rh s možností dodávky anody z Mo, W, Pt nebo Cr. Osm programově ovládaných filtrů (prázdný, kolimátor 1 mm, Ti, Fe, Cu, Rh, Mo a Sn) a osm sekundárních terčíků (Mg, Si, Ti, Fe, Ge, Mo, Sn, Gd). Filtry a terčíky lze dodat i z jiných materiálů o různých tloušťkách.

Systém detekce záření

Elektricky peltierovým článkem chlazený SDD (Silicon Drift Detector) výrazně zvyšuje propustnost energií lehkých prvků. Rozlišení detektoru je 136eV na 5,9keV. Signály z detektoru jsou snímány pulzním procesorem s digitální korekcí nuly a třemi programově volitelnými časovými konstantami.

Automatický zásobník vzorků

Počítačem řízený zásobník na 10 vzorků o maximálním průměru 42 mm. Systém lze dodat se zásobníkem na 20 vzorků o maximálním průměru 25 mm. Automatický zásobník lze vyjmout a měřit vzorky o maximálním průměru 25 cm a maximální výšce 5 cm.

Počítač a obslužný program

Moderní PC typu Pentium a operační systém Microsoft Windows. Barevná inkoustová nebo laserová tiskárna dle výběru uživatele.

Obslužný program NeXt pro provádění kvalitativní a kvantitativní analýzy vzorků. Program NBS-GSC a SLFP pro analýzu neznámých vzorků bez použití standardů.

Volitelné vybavení

  • Sample spinner - zařízení otáčející vzorkem v průběhu analýzy.
  • Elektronicky ovládané vakuování a proplachování vzorkové komory héliem.

Ostatní parametry

Napájení 230 V (16 A), 50/60 Hz
Rozměry 85 x 85 x 105 cm
Hmotnost 170 kg

KE STAŽENÍ:

Máte zájem? Najdeme nejvýhodnější řešení přímo pro vás
Zjistit cenu
Vytištěno ze stránky https://www.bas.cz/xenemetrix/laboratorni-ed-xrf-x-6600.php