Vytištěno ze stránky https://www.bas.cz/analyzatory-hg/analyzator-hg-hydra-iic.php

Analyzátor Hg - Hydra II C

Univerzální analyzátor Hg.

Hydra II C je plně automatizovaný analyzátor, který měří rtuť v pevných, polotuhých i kapalných vzorcích přímo bez digesce kyselinou (příprava vzorků). Systém využívá techniku spalování vzorků (tepelný rozklad), koncentrace rtuti pomocí zachycení na zlatém amalgamátoru a detekce atomovou absorpcí ze studených par.

Největší výhodou Hydra IIC je, že před analýzou není nutná žádná příprava vzorku. A protože se nevyžaduje příprava vzorku jsou nižší náklady na analýzu a odpadají potíže s nakládáním s odpady.

Níže uvádíme některé z nejdůležitějších možností Hydra II C:

 • Nevyžaduje se žádná příprava vzorku - nevzniká žádný odpad
 • Široký dynamický rozsah s možností rozšířeného rozsahu
 • Vynikající citlivost - nevyžaduje žádné ředění vzorku
 • Snadná kalibrace - nezávislé na matrici
 • Elektronický přenos hmotnosti vzorku
 • Jednoduchá konstrukce "plug and play" zajišťuje preventivní údržbu
 • "Za běhu" může být snadno umístěn prioritní vzorek


Potřebujete více informací o produktu?

 • zjistit cenu
 • +420 541 126 090

další produkty v kategorii Analyzátory Hg

podrobný popis - analyzátor Hydra II C pro okamžité přesné stanovení rtuti

Klíčové vlastnosti

 • Údržba katalyzátoru a zlaté pasti v minutách
 • Automatická kontrola tlaku - indikuje problém s katalyzátorem nebo zavaděčem vzorku
 • Standardní použitelný rozsah 0.001 ng - 1 500 ng
 • Možnost rozšířeného rozsahu do 25 000 ng Hg
 • < 0.001 ng Hg detekční limit přístroje

 

Analyzátor rtuti Hydra II C využívá principu generování par kovové rtuti tepelným rozkladem vzorku ve spalovací trubici s následným zachycením a zakoncentrováním na zlatém amalgamátoru, opětovným tepelným vypuzením a detekcí. Tímto je dosaženo vysoké citlivosti bez závislosti na matrici. Nosným plynem je kyslík. Dávkovaný vzorek má objem do 500 µl

Běžné metody

 • EPA Method 7473
 • ASTM D-6722
 • ASTM D-7623
 • TNV 75 74 40
AMA, analyzátor rtuti AMA 254 - ALTEC. Konkurence k analyzátoru Hg AMA 254 od firmy ALTEC
Máte zájem? Najdeme nejvýhodnější řešení přímo pro vás
Zjistit cenu
Vytištěno ze stránky https://www.bas.cz/analyzatory-hg/analyzator-hg-hydra-iic.php