Vytištěno ze stránky https://www.bas.cz/bruker-quantron/spalovaci_analyzator_g4_icarus_c_s_hf.php

Spalovací analyzátor G4 ICARUS CS HF

Patentovaný nový způsob spalování vzorku, vynikající přesnosti, stabilita, nízké provozní náklady, ....

Průmysl kovů, keramiky, nerostů, cementářský průmysl a další odvětví nezbytně potřebují vysoce kvalitní produkty pro svoji výrobu. Všechny pevné materiály a jejich mechanické vlastnosti jsou ovlivněny několika základními chemickými prvky (C,S, ...) a to buď pozitivně nebo negativně. Schopnost udržet a řídit obsah těchto prvků v předepsaných limitech pomáhá zlepšit kvalitu vyráběných produktů a zajistit kvalitu výroby. Z tohoto důvodu byly vyvinuty analyzátory umožňující monitorování výrobního procesu od surovin až po hotové výrobky. Neustále zpřísňující se požadavky vedly k vývoji analyzátoru G4 ICARUS CS HF - typ C, který splňuje ty nejvyšší požadavky na analýzy v rozmezí jednotek procent až po ppm úrovně. Spalovací analyzátor G4 ICARUS CS HF v sobě spojuje vlastnosti jako je vysoká přesnost měření, krátké měřící časy, jednoduchost obsluhy, minimální údržba a další pro uživatele důležité parametry.Potřebujete více informací o produktu?

 • zjistit cenu
 • +420 541 126 090

další produkty v kategorii Elementární analyzátory

podrobný popis - spalovací analyzátor G4 ICARUS CS HF

 

Pracovní princip

Vzorek se umístí do keramického kelímku spolu s tzv. akcelerátorem podporujícím proces spalování. Dále je vzorek spálen ve vysokofrekvenční peci v proudu kyslíku. Vzniklé spaliny obsahující C,S jsou pomocí reagentů převedeny na CO2 a SO2. Tyto jsou pak nosným plynem O2 dopraveny do solid-state IR detektorů s dvojitým rozsahem, které přesně a selektivně stanoví jejich přesné množství. Celý proces trvá necelých 40 vteřin.

Systém se vyznačuje snadnou obsluhou a automatickým vyhodnocením měření pomocí externího PC. Při analýze jsou veškeré signály zobrazovány na PC v reálném čase pomocí grafu a následně mohou být tištěny, archivovány atp. Systém podporuje přenos dat po síti a další IT operace.

 

Proces spalování

Analyzátor G4 ICARUS CS HF - typ C - využívá nového revolučního a patentovaného systému spalování vzorku, který nemá k dispozici žádný jiný výrobce. Podobně jako u ostatních analyzátorů se využívá klasické vysokofrekvenční pece, ale směr proudění nosného plynu je oproti ostatním přístrojům reverzní. Tato zásadní inovace přináší:

 • Zlepšení analytických parametrů
 • Výrazně méně kontaminace
 • Výrazně méně čištění + snadnější čištění
 • Kratší měřící časy
 • Nižší spotřeba plynu
 • Nulová spotřeba plynu mimo čas analýzy!

Spalovací analyzátor G4 ICARUS CS HF je dodáván s nástrojem pro automatické čištění prostoru pece, pracujícího na principu bajonetového připojení a zajišťující spolehlivou, automatickou a hands-free údržbu a čištění pece od spalin. Tento cyklus čištění je velmi rychlý.

 

NOVÉ - Okénko pro pozorování vzorku

Jednou z novinek je vestavěné pozorovací okénko umožňující sledování vzorků s průběhu procesu spalování a snadné visuální posouzení procesu spalování včetně stavu spalovacího systému. Dá se tak zamezit ztrátovému času pro čištění, který by mohl vznikat při zbytečně vysoké frekvenci automatického čištění.

 

Systém nosného plynu

Díky patentovanému novému systému spalování byl systém rozvodu nosného plynu zásadně zjednodušen oproti všem ostatním spalovacím analyzátorům. Toto zjednodušení a snížení tzv. mrtvého objemu plynu vedlo ke drastickému snížení měřících časů, zvýšení propustnosti vzorků, zvýšení analytické citlivosti. Nulová spotřeba nosného plynu v době mezi měřeními spoří kyslík v době odstávek. Systém G4 ICARUS CS HF se totiž v průběhu odstávky uzavře a zajišťuje tak, že nedochází ke zbytečnému spotřebovávání reagentů. Celý systém rozvodu plynu je elektronicky monitorován a veškeré údaje má uživatel k dispozici na přehledném displeji. K dispozici je i automatická procedura kontroly těsnosti plynového rozvodu analyzátoru.

 

Software

Spolu s analyzátorem je dodáván moderní software, který mimo jiné automaticky komunikuje prakticky se všemi typy vah, podporuje všechny potřebné funkce pro měření, vyhodnocování, reportování, kalibrování, archivaci, statistiku, ovládání parametrů, tisky a další.

Hlavní rysy

 • Pokročilá technologie vysokofrekvenční pece ... vysoký výkon pro optimální spalování, dlouhá životnost elektronky oscilátoru
 • Inovativní konstrukce spalovacího prostoru ... obrovské snížení znečištění v prostoru pece prachem a struskou, tedy zásadně delší životnost skleněné trubice
 • Přímý pohled na vzorek přes pozorovací okénko ... vizuální sledování spalovacího procesu pro optimalizaci frekvence údržby
 • Optimalizovaný systém plynů ... drastické snížení doby analýzy, snížení spotřeby plynu, žádný průtok plynu v době stand-by
 • Elektronické sledování tlaku a průtoků plynů s indikačními červená/zelená digitálními ukazateli na předním panelu ... automaticky rozpozná fault stav a podporuje automatický test netěsnosti systému.
 • a řada dalších nových a unikátních rysů ... pro více informací nás prosím kontaktujte pro bezplatnou prezentaci a praktické předvedení.

Parametry

Měřící rozsahy:Uhlík: 0.0001 - 6 %
Síra: 0.0001 - 0.5%
Standardní hmotnosti vzorku:0.5 - 1.0 g
Doba analýzy:cca 40 vteřin (závisí na typu vzorku)
Opakovatelnost:lepší než polovina standardní odchylky analyzovaného referenčního materiálu
Nosný plyn:Kyslík, čistota 99.995%, tlak 3.5 bar
Pomocný plyn:stlačený vzduch, min 5 bar
Rozměry a hmotnost:554 x 600 x 475 mm (šířka x hloubka x výška)
cca. 60 kg
Napájení:230V, 2.7kVA

PROSPEKTY KE STAŽENÍ - spalovací analyzátor G4 ICARUS:

Máte zájem? Najdeme nejvýhodnější řešení přímo pro vás
Zjistit cenu
Vytištěno ze stránky https://www.bas.cz/bruker-quantron/spalovaci_analyzator_g4_icarus_c_s_hf.php