Vytištěno ze stránky https://www.bas.cz/rentgenove-spektrometry/xrf-rentgenove-spektrometry.php
Princip ED-XRF

Rentgenové spektrometry ED-XRF - PRINCIP

Rentgenové spektrometry pracující na principu Energiově Disperzní X-Ray Fluorescenci (zkráceně ED-XRF) prošly v posledních letech řadou významných inovací, miniaturizací a vylepšením analytické výkonnosti. Spektrometry a analyzátory ED-XRF v dnešní době dělíme na ruční, stolní a laboratorní. Liší se jak rozsahem analyzovaných prvků, tak citlivostí, výkonností a možnostmi kalibrací. Metoda je nedestruktivní a spolehlivá, nevyžaduje žádnou nebo jen velice malou přípravu vzorků a je vhodná pro pevné, kapalné a sypké skupenství vzorků. Může se použít pro široký rozsah prvků od fluoru (10) po uran (92) a pracuje s limity detekce na úrovni ppm. Může také měřit jednoduše a simultálně koncentrace až do 100%.

V ČR a SR jsou ED-XRF spektrometry dodávány společností BAS Rudice, která je jednička v dodávkých energo dispersních rentgenových fluorescenčních spektrometrů na trhu v posledních letech je přístroje od BAS Rudice brány jako standard v této technologii. Spektrometry DELTA a VANTA jsou vyvinuty a vyráběny přímo v USA, Waltham, MA. Používají několik celosvětově unikátních patentů.

Princip - ED-XRF spektrometry

XRF spektrometry jsou používány k identifikaci prvků v látce a k určení množství těchto prvků. Prvek je identifikovaný jeho charakteristickou emisí záření vlnovou délkou (λ) nebo energií (E). Množství přítomných prvků je určeno měřením intenzity jeho charakteristické vlnové energie. XRF spektrometrie skutečně určí elementární složení materiálu.

Všechny atomy mají stálý počet elektronů (záporně nabité částice) uspořádaných v orbitech okolo jádra. Počet elektronů v daném atomu je rovný počtu protonů (kladně nabitá částice) v jádře. Počet protonů je udáván Atomovým číslem v periodické tabulce prvků. Každému prvku je přiřazeno atomové číslo, jako například železo (Fe) s atomovým číslem 26. Energetická disperzní (ED) XRF a vlnová disperzní (WD) XRF spektrometrie typicky využívá aktivitu v prvních třech elektronových orbitech, K,L a M, kde K je nejblíže k jádru. Každý elektronový orbit odpovídá specifické a unikátní energetické úrovni pro daný prvek.

V XRF spektrometrii vysoce energetický primární foton rentgenového záření emitovaný ze zdroje (rentgenky) a udeří do vzorku. Tento foton má dostatečnou energii k vyražení elektronu ven z nejvnitřnějších orbitů K nebo L. Jakmile toto nastane, atom se stane iontem, který je z principu fyziky nestabilní. Elektrony hledají stabilitu, proto se elektron z vnějšího orbitu L nebo M přesune do nově neobsazeného místa ve vnitřním orbitu. Jakmile se elektron z vnějšího orbitu přesune do vnitřního orbitálního prostoru, emituje energii známou jako foton sekundárního rentgenového záření. Tento jev se nazývá fluorescence. Produkované fluorescenčního rentgenové záření je charakteristické pro specifické prvky. Energie (E) emitovaného fotonu rentgenového záření je určena rozdílem energií mezi počátečním a finálním orbitem jednotlivého přechodu.


Ruční RTG spektrometr VANTA

XRF analyzátor VANTA je nejmodernější ruční ED-XRF spektrometr, který provádí rychlé a přesné analýzy prvkového chemického složení kovů, slitin a dalších materiálů v prvkovém rozsahu Mg-U. Vysoká výkonnost analyzátoru Vanta uspokojí i náročné zákazníky požadující laboratorní přesnosti v terénu. Ruční spektrometry Vanta jsou vyrobeny tak, aby byly maximálně odolné. Jejich robustní a odolný design je činí odolné proti poškození a zajišťuje vyšší uptime a výrazně nižší náklady na vlastnictví.

Detailní informace...

DELTA PROFESSIONAL

Ruční rentgenový analyzátor DELTA PROFESSIONAL s velkoplošným detektorem SDD, technologií X-ACT COUNT a speciální anodou je nejmodernějším přístrojem na celosvětovém trhu. Vyniká rychlostí, přesností, odloností a spolehlivostí svého provedení. Splňuje všechny zvýšené požadavky na ruční analyzátory. Používá řadu nových technologií. Třídění během jedné vteřiny! Kompletní analýza s laboratorní přesností za 2 vteřiny. Typická aplikace je analýza chemického složení kovů a slitin, PMI, QC, QA. Rychlé 100% třídění. Všechny prvky včetně P, S, Al, Mg, Si jsou analyzovány bez vakua či hélia a to s bezkonkurenční přesností.

Detailní informace...

Rentgenový spektrometr DELTA CLASSIC+

Ruční rentgenový analyzátor DELTA CLASSIC s detektorem SiPIN je robustním a oblíbeným řešením pro řadu aplikací. Vyniká rychlostí, přesností, odloností a spolehlivostí svého provedení. Splňuje všechny běžné požadavky na ruční analyzátory. Používá řadu nových technologií. Rychlé třídění. Typická aplikace je analýza chemického složení kovů a slitin, PMI, QC, QA. Rychlé třídění.

Detailní informace...

ED-XRF spektrometr X-Calibur

Rentgenový spektrometr X-Calibur

Vysoce výkonný (50W) stolní energodisperzní rentgenfluorescencní spektrometr s SDD nebo PIN diodovým detektorem (dle volby zákazníka) bez potřeby chlazení kapalným dusíkem. Tento rentgenový spektrometr je používán pro náročné aplikace a vyznačuje se výbornou stabilitou a citlivostí. Je vybaven automatickým podavačem vzorku s možností rotace vzorku.

Detailní informace...

Rentgenový spektrometr X-6600 SDD WAG

Laboratorní energodisperzní rentgenfluorescenční spektrometr s přímou i sekundární (polarizovanou) excitací vzorků. Speciální WAG systém zajišťuje vysokou citlivost. Je určen pro přesná nedestruktivní měření prvků od F až po U. Používá speciální SDD detektor.

Pokud je nutné sledovat obsahy prvků v blízkosti jejich detekčních limitů a současně prvky majoritní, je energodisperzní spektrometr EX-6600 WAG bezkonkurenčním přístrojem, který splní veškeré požadavky bez ohledu na to, jedná-li se o provozní kontrolu, nebo výzkumně-vývojové práce. Spektrometr EX-6600 vyniká svojí stabilitou, přesností, analytickou výkonností, kvalitou provedení a v neposlední řadě jednoduchostí obsluhy a nízkými provozními náklady.

Detailní informace...

Rentgenový spektrometr ALPHA

Nový technicky vyspělý ruční bateriově napájený rentgenový spektrometr. Tento přístroj představuje plnohodnotný ED-XRF analytický systém umožňující provádění kvantitativních a kvalitativních elementárních analýz kovů, slitin kovů, kapalin, prášků, třísek, špon, zemin, písků, jílů, usazenin a dalších typů materiálů. ALPHA představuje výkonný, přesný a rychlý nástroj pro přesné a rychlé elementární analýzy různých typů materiálů. ALPHA umí měřit prvky od hořčíku (Mg) až po plutonium (Pu).

Detailní informace...

FOX-IQ - PRUMYSLOVÉ REŠENÍ

FOX-IQ je on-line procesní analyzátor pro on-line přesné analýzy ve výrobním procesu. FOX-IQ je k dispozici v provedeních pro analýzy kovů (např. trubky, kovové komponenty, pásy, ...), kapalin (i pro horká média s vysokým tlakem), abrazivních a dalších médií.

Detailní informace...

Typické použití pro rentgenové spektrometry

 • analýza kovů, slitin, superslitin
 • třídění kovů, šrotu, vsázky
  • Hliníkové slitiny, profilovina, elektrovodný al
  • Chrom-molybdenové oceli
  • Nikl a niklové slitiny Inconel, Monel, Incoloy, Hastelloy, Incoloy, Nickel 200, Invar
  • Nikl kobaltové slitiny
  • Kobaltové slitiny
  • Měděné slitiny a elektrovodná měď
  • Exotické slitiny kovů a superslitiny
  • Hořčíkové slitiny
  • Kompozity cínu a olova (Sn,Pb,Ag,In,Sb...)
  • Zinkové slitiny
  • Drahé kovy Au, Ag, Pd, Pt, Ir, Rh
  • Nerezové oceli, 303,304,316,321, 410, 416, ...
  • Nástrojové oceli HSS, 19tky, rychlořezné oceli, vrtáky, karbidy wolframu, slinuté karbidy
  • Titanové slitiny
  • Letectví - kontrola jakosti slitin Ni, Ti, Al, superslitiny. Identifikace Se, Cd a Zn povrchů pro kosmické aplikace
  • Zirkonové slitiny
  • Automatové oceli
  • Autokatalyzátory (Pt,Pd,Rh,Se,...)
  • a řada dalších oblastí využití. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.
 • analýzy olejů a paliv
 • rudy, ferorudy, těžební průmysl,životní prostředí, zeminy, písky, jíly, usazeniny
 • strusky, ocelárenské produkty
 • pro analýzu tloušťky vrstev (zlacení, niklování, zinkování, atp) - analýza povrchů
 • Mód pro analýzy galvanických lázní a kapalin
Máte zájem? Najdeme nejvýhodnější řešení přímo pro vás
Zjistit cenu
Vytištěno ze stránky https://www.bas.cz/rentgenove-spektrometry/xrf-rentgenove-spektrometry.php